banner

I HOE SPEEL IK MEE?

Maak simpelweg een voorspelling op de eindstand van de wedstrijden die weergegeven worden in de roosters. Hiervoor dien je simpelweg op een selectie naar keuze te klikken.

Je hebt 3 mogelijkheden:

- “1”: betekent dat het thuisteam de wedstrijd wint.
- “X”: betekent dat de wedstrijd in een gelijkspel eindigt.
- “2”: betekent dat het uit-team de wedstrijd wint.

Je kunt voor iedere wedstrijd enkelvoudige of meervoudige resultaten kiezen aan de hand van dubbele of drievoudige voorspellingen. Je vindt alle mogelijke combinaties terug in de wedgids (in de sectie enkelvoudig en meervoudig spel).

Een enkelvoudige voorspelling houdt in dat er voor iedere wedstrijd in een rooster een enkel resultaat wordt gekozen. Voor beiden roosters is de inzet voor enkelvoudige voorspellingen €1.

Het resultaat dat voor iedere wedstrijd in beschouwing wordt genomen, is het resultaat dat door Bet777 aan het einde van de reguliere speeltijd in acht wordt genomen.


II HOE KAN IK WINNEN?

“Gold” rooster

Voor deze wedroosters zijn er 4 winstniveaus. Ieder niveau wordt bepaald door het aantal juiste resultaten, zoals in de volgende tabel staat aangegeven:


Je hebt

Je wint

Niveau 1

11 juiste resultaten

50% van de inzet + de jackpot

Niveau 2

10 juiste resultaten

25% van de inzet

Niveau 3

9 juiste resultaten

15% van de inzet

Niveau 4

8 juiste resultaten

10% van de inzet


De jackpot van het “Gold” rooster is progressief. Het startbedrag is vastgesteld op €1000.

Als er geen winnaars zijn voor niveau één, dan zal 20% van de inzet bij de jackpot worden gevoegd voor het volgende rooster.

Silver” rooster  

Voor deze wedroosters zijn er 2 winstniveaus. Ieder niveau wordt bepaald door het aantal juiste resultaten, zoals in de volgende tabel staat aangegeven:


Je hebt

Je wint

Niveau 1

8 juiste resultaten

85% van de inzet + de jackpot

Niveau 2

7 juiste resultaten

15% van de inzet

De jackpot van het “Silver” rooster is progressief. Het startbedrag is vastgesteld op €777.

Als er geen winnaars zijn voor niveau één, dan zal 20% van de inzet bij de jackpot worden gevoegd voor het volgende rooster.

 

I. INTRODUCTIE

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het spel “Super777”.

Door aan deze promotie deel te nemen, geef je aan dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden van het spel “Super777” en dat je deze aanvaardt.
Bet777 behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze promotie te allen tijde te wijzigen of te annuleren en dit op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving.

II. BESCHRIJVING VAN HET SPEL “SUPER777”

“Super777” is een sportvoorspelling-spel dat door Bet777 wordt aangeboden. Bet777 biedt je iedere week één of meerdere roosters van 15, 7 en/of 8 voetbalwedstrijden aan. Deze roosters zullen alle competities omvatten.

De “VIP”, “Gold“, “Silver“ en “Belgium Max” roosters bestaan uit de resultaten van verscheidene sportwedstrijden. Spelers kunnen tegelijkertijd aan alle aangeboden roosters deelnemen.

Voor al deze wedstrijden geldt dat voor extra tijd de tijd dat het spel stil ligt of de extra tijd die de scheidsrechter toekent meetellen, maar eventuele verlenging en penatly shootouts niet.

Het aantal wedstrijden in het "Silver rooster" en het "Belgium Max rooster" is 8. Het spel omvat het voorspellen van de resultaten van deze 8 wedstrijden. Het aantal wedstrijden in het "Gold rooster" is 11. Het spel bestaat uit het voorspellen van de resultaten van deze 11 wedstrijden. Het aantal wedstrijden in de "VIP rooster" is 15. Het spel bestaat uit het voorspellen van de resultaten van deze 15 wedstrijden. Het aantal wedstrijden in het "Mega777 rooster" is 7. Het spel bestaat uit het voorspellen van de exacte eindscore van deze 7 wedstrijden.

Voor elke wedstrijd is het definitieve eindresultaat het resultaat dat door Bet777 aan het einde van de reguliere tijd in aanmerking wordt genomen.

Voor elke wedstrijd die een rooster vormt (met uitzondering van de Mega777 roosters), moet de speler een voorspelling doen over het eindresultaat:
- (1): betekent dat het thuisteam wint.
- (X): betekent dat er sprake is van gelijkspel.
- (2): betekent dat het uitteam wint.
 

Voor elke wedstrijd die een Mega777 rooster vormt, moet de speler de exacte eindscore voorspellen door het aantal doelpunten van de teams tijdens de wedstrijd te selecteren.

III. ENKELVOUDIGE EN MEERVOUDIGE VOORSPELLINGEN

3.1 Enkelvoudige voorspelling
Bij een enkelvoudige voorspelling wordt er voor iedere wedstrijd in een rooster een enkel resultaat gekozen. De inzet per rooster voor een enkelvoudige voorspelling bedraagt €1. Dit geldt voor zowel het “Silver” als het “Gold” rooster. De inzet per rooster voor één rooster is €1, ongeacht het rooster dat gespeeld wordt.
3.2 Meervoudige voorspelling
a. Definities 
Bij een meervoudige voorspelling worden er 2 of 3 resultaten per wedstrijd gekozen en dit voor één of meer wedstrijden binnen hetzelfde rooster. Houd er rekening mee dat deze sectie niet van toepassing is op om het even welke Mega777 roosters, aangezien er slechts één enkele voorspelling kan worden gemaakt op alle roosters.
Twee voorspellingen voor één wedstrijd worden een “dubbele voorspellingen” genoemd, i.e. 2 velden op dezelfde regel worden aangevinkt: 1 – X, 1 – 2 of X – 2.
Drie voorspellingen voor één wedstrijd worden een “drievoudige voorspellingen” genoemd, i.e. 3 velden op dezelfde regel worden aangevinkt: 1 en X en 2. 
b. Mogelijke combinaties 
Het staat spelers vrij om dubbele en drievoudige voorspellingen te combineren in één rooster, gezien bepaalde andere wedstrijden enkelvoudige voorspellingen blijven.
Indien spelers meervoudige voorspellingen plaatsen in een bepaald rooster, dan zal de inzet toenemen en dit proportioneel met het aantal enkelvoudige voorspellingen in dat rooster.

- “Gold” rooster

De onderstaande tabel is van toepassing wanneer een “Gold”  rooster 11 wedstrijden bevat.Het geeft het aantal toegestane enkelvoudige en meervoudige voorspellingen aan, waarbij rekening gehouden wordt met het aantal dubbele en drievoudige voorspellingen die worden gespeeld.

      Aantal drievoudige voorspellingen
    0  1 2 3
  0 11  10 9 8
  1 10  9 8 7
  2 9  8 7 6
Aantal dubbele voorspellingen 3 8  7 6 5
4 7  6 5  
  5 6  5    
  6 5         Aantal voorspellingen enkelvoudige weddenschappen

De onderstaande tabel geeft het aantal enkelvoudige voorspellingen weer die in iedere mogelijke roostercombinatie voor het “Gold” rooster beschikbaar zijn.

      Aantal drievoudige voorspellingen
    0  1 2 3
  0 1  3 9 27
  1 2  6 18 54
  2 4  12 36 108
Aantal dubbele voorspellingen 3 8  24 72 216
4 16  48 144  
  5 32  96    
  6 64         Equivalent Aantal enkelvoudige voorspellingen
- “Silver“ en “Belgium Max“ Roosters

De onderstaande tabel is van toepassing wanneer een “Silver” of ”Belgium Max” rooster 8 wedstrijden bevat. Het geeft het aantal toegestane enkelvoudige en meervoudige voorspellingen aan, waarbij rekening gehouden wordt met het aantal dubbele en drievoudige voorspellingen die worden gespeeld.

      Aantal drievoudige voorspellingen
    0  1 2
  0 8  7 6
Aantal dubbele voorspellingen 1 7  6 5
2 6  5  
  3 5   Aantal enkelvoudige voorspellingen

De onderstaande tabel geeft het aantal enkelvoudige voorspellingen weer die in iedere mogelijke roostercombinatie voor het “Silver” rooster beschikbaar zijn.

      Aantal drievoudige voorspellingen
    0  1 2
  0 1  3 9
Aantal dubbele voorspellingen 1 2  6 18
2 4  12  
  3 8   Equivalent Aantal enkelvoudige voorspellingen
- “VIP Super777” rooster

De onderstaande tabel is van toepassing wanneer een “VIP Super777”  rooster 15 wedstrijden bevat.Het geeft het aantal toegestane enkelvoudige en meervoudige voorspellingen aan, waarbij rekening gehouden wordt met het aantal dubbele en drievoudige voorspellingen die worden gespeeld.

      Aantal drievoudige voorspellingen
    0  1 2 3 4
  0 15  14 13 12 11
  1 14  13 12 11 10
  2 13  12 11 10 9
Aantal dubbele voorspellingen 3 12  11 10 9 8
4 11  10 9 8  
  5 10  9 8    
  6 9 8          
  7 8       Aantal voorspellingen enkelvoudige weddenschappen

De onderstaande tabel geeft het aantal enkelvoudige voorspellingen weer die in iedere mogelijke roostercombinatie voor het “VIP Super777” rooster beschikbaar zijn.

      Aantal drievoudige voorspellingen
    0  1 2 3 4
  0 1  3 9 27 81
  1 2  6 18 54 162
  2 4  12 36 108 324
Aantal dubbele voorspellingen 3 8  24 72 216 648
4 16  48 144 432  
  5 32  96 288    
  6 64 192          
  7 128       Equivalent Aantal enkelvoudige voorspellingen
IV. WEDDENSCHAPPEN EN BEDRAG TOEGEWEZEN AAN DE WINNAARS

Het aantal weddenschappen dat wordt toegewezen aan winnaars van een wedrooster is vastgesteld op 80%. Het wordt in overeenstemming met de bepalingen van artikel VI toegekend aan de verschillende winstniveaus. Het gewonnen bedrag wordt afgerond naar de dichtsbijzijnde tiende van een Euro.
4.1 “Gold” Rooster
De onderstaande tabel geeft de inzetten weer die overeenstemmen met de mogelijke enkelvoudige en meervoudige voorspellingen.

        Aantal drievoudige voorspellingen
    0  1 2 3
  0 € 1  € 3 € 9 € 27
  1 € 2  € 6 € 18 € 54
  2 € 4  € 12 € 36 € 108
Aantal dubbele voorspellingen 3 € 8  € 24 € 72 € 216
4 € 16  € 48 € 144  
  5 € 32 € 96    
  6 € 64          

4.2 “Silver” en ”Belgium Max” Rooster 
De onderstaande tabel geeft de inzetten weer die overeenstemmen met de mogelijke enkelvoudige en meervoudige voorspellingen.

      Aantal drievoudige voorspellingen
    0  1 2
  0 € 1 € 3 € 9
Aantal dubbele voorspellingen 1 € 2 € 6 €18
  2 € 4  € 12  
  3 € 8    

4.3 "VIP Super777" Rooster

De onderstaande tabel geeft de inzetten weer die overeenstemmen met de mogelijke enkelvoudige en meervoudige voorspellingen.

      Aantal drievoudige voorspellingen
    0  1 2 3 4
  0 € 1  € 3 € 9 € 27 € 81
  1 € 2  € 6 € 18 € 54 € 162
  2 € 4  € 12 € 36 € 108 € 324
Aantal dubbele voorspellingen 3 € 8  € 24 € 72 € 216 € 648
4 € 16  € 48 € 144 € 432  
  5 € 32  € 96 € 288    
  6 € 64 € 192          
  7 € 128        
V. SPELREGISTRATIE

De voorspellingen van de speler gelden vanaf het moment dat deze in overeenstemming met deze algemene voorwaarden worden vastgelegd. Enkel weddenschappen die geplaatst werden door spelers voor de specifieke datums en tijden zullen in aanmerking genomen worden voor Super777.
Spelers kunnen op het scherm een samenvatting van hun voorspellingen bekijken en kunnen deze nagaan voordat zij overgaan tot bevestigen. Dit scherm geeft ook de totale inzet van de voorspelling weer, die zal worden afgetrokken van het saldo van de speler. Indien spelers hun voorspelling wensen te wijzigen, dienen zij het venster te sluiten door te klikken op het kruisje rechtsboven het venster. Klikken op de knop “bevestigen” heeft tot gevolg dat de inzet onherroepelijk wordt afgeschreven.
De spelers kunnen hun voorgaande voorspellingen raadplegen in de “Geschiedenis” sectie, die rechtsboven de hoofdpagina kan worden teruggevonden.
Het is vereist dat spelers nagaan of alle informatie m.b.t. hun voorspelling en hun inzet correct is.In geval van geschil zal alleen de informatie op het ticket als authentiek worden beschouwd.

Tenzij anders gespecificeerd, is het gebruik van bonuscodes voor Super777 strikt gelimiteerd tot spelers die de code direct van 777.be ontvangen hebben. Spelers die op enige andere wijze een code hebben bemachtigd worden automatisch uitgesloten van deze promotie wanneer ze de code gebruiken, en kunnen geen aanspraak maken op een jackpot indien ze de scores exact voorspellen.

VI. WINST

De prijzenpotten voor “Silver”, ”Belgium Max”, ”Gold” en “Mega777”-roosters wordt onafhankelijk van elkaar berekend op basis van het totaal aantal weddenschappen van de spelers op elke overeenkomstige rooster. Het bedrag dat boven elk inzetrooster wordt getoond, komt dus overeen met de verwachte jackpot op basis van het geschatte aantal spelers. De totale jackpot bestaat uit de initiële jackpot plus 20% van de inzetten van de spelers op het vorige rooster, op voorwaarde dat de jackpot niet werd gewonnen. In dergelijk geval zal de jackpot terugkeren naar het startbedrag.


6.1 “Gold” rooster
Voor deze wedsroosters zijn er 4 winstniveaus. De niveaus worden vastgesteld op basis van het aantal juiste resultaten, zoals wordt weergegeven in de tabel hieronder.

 

Je hebt

Je wint

Niveau 1

11 juiste resultaten

40% van het totaal + de Jackpot

Niveau 2

10 juiste resultaten

20% van het totaal

Niveau 3

9 juiste resultaten

12% van het totaal

Niveau 4

8 juiste resultaten

8% van het totaal

Indien er meerdere winnaars zijn, wordt de winst gelijk verdeeld over de verschillende winnaars van een bepaald niveau.
Indien er meerdere winnaars zijn op het eerste niveau, worden de winsten die overeenstemmen met de andere niveaus als ongeldig beschouwd.

De jackpot zal enkel worden toegewezen aan de winnaar(s) van het eerste niveau. Indien er meerdere winnaars zijn op het eerste niveau, wordt de jackpot gelijk verdeeld over de winnaars.
Zijn er geen winnaars op het eerste niveau, dan wordt 20% van de inzet die werd geplaatst op dit wedrooster toegevoegd aan de progressieve jackpot. De jackpot die is toegekend aan het “Gold” rooster is progressief en begint met €7,777.

Als spelers meer dan één voorspelling hebben gemaakt, dan zal de deelname met de meeste juiste voorspellingen voor het finale klassement in beschouwing worden genomen.

Indien verschillende spelers winnende roosters hebben, zal er slechts één in aanmerking worden genomen voor de berekening van de winst.
6.2 “Silver” en ”Belgium Max”-rooster
Voor dit wedsrooster zijn er 2 winstniveaus. De niveaus worden vastgesteld op basis van het aantal juiste resultaten, zoals wordt weergegeven in de tabel hieronder.

 

Je hebt

Je wint

Niveau 1

8 juiste resultaten

68% van het totaal + de Jackpot

Niveau 2

7 juiste resultaten

12% van het totaal

De jackpot zal enkel worden toegewezen aan de winnaar(s) van het eerste niveau. Indien er meerdere winnaars zijn op het eerste niveau, wordt de jackpot gelijk verdeeld over de winnaars.
De jackpot voor het “Silver” rooster is progressief en begint met €777. 
Zijn er geen winnaars op het eerste niveau, dan wordt 20% van de inzet die werd geplaatst op dit wedrooster toegevoegd aan de progressieve jackpot. De jackpot die is toegekend aan het “Silver” rooster is progressief, maar zal nooit meer bedragen dan €1,500.
Indien er meerdere winnaars zijn op het eerste niveau, worden de winsten die overeenstemmen met de andere niveaus als ongeldig beschouwd.
Als spelers meer dan één voorspelling hebben gemaakt, dan zal de deelname met de meeste juiste voorspellingen voor het finale klassement in beschouwing worden genomen. Houd er rekening mee dat het aantal deelnemers beperkt is tot 3 per rooster.

Indien verschillende spelers winnende roosters hebben, zal er slechts één in aanmerking worden genomen voor de berekening van de winst.

6.3 “VIP Super777” rooster
Voor deze wedsroosters zijn er 4 winstniveaus. De niveaus worden vastgesteld op basis van het aantal juiste resultaten, zoals wordt weergegeven in de tabel hieronder.

 

Je hebt

Je wint

Niveau 1

15 juiste resultaten

40% van het totaal + de Jackpot

Niveau 2

14 juiste resultaten

20% van het totaal

Niveau 3

13 juiste resultaten

12% van het totaal

Niveau 4

12 juiste resultaten

8% van het totaal

Indien er meerdere winnaars zijn, wordt de winst gelijk verdeeld over de verschillende winnaars van een bepaald niveau.
Indien er meerdere winnaars zijn op het eerste niveau, worden de winsten die overeenstemmen met de andere niveaus als ongeldig beschouwd.

De jackpot zal enkel worden toegewezen aan de winnaar(s) van het eerste niveau. Indien er meerdere winnaars zijn op het eerste niveau, wordt de jackpot gelijk verdeeld over de winnaars. 
Zijn er geen winnaars op het eerste niveau, dan wordt 20% van de inzet die werd geplaatst op dit wedrooster toegevoegd aan de progressieve jackpot. De jackpot die is toegekend aan het “VIP Super777” rooster is progressief en begint met €25.000.

Als spelers meer dan één voorspelling hebben gemaakt, dan zal de deelname met de meeste juiste voorspellingen voor het finale klassement in beschouwing worden genomen. Houd er rekening mee dat het aantal deelnemers beperkt is tot 3 per rooster.

Indien verschillende spelers winnende roosters hebben, zal er slechts één in aanmerking worden genomen voor de berekening van de winst.
 

6.4 “Mega777” rooster
Voor deze wedsroosters zijn er 3 winstniveaus. De niveaus worden vastgesteld op basis van het aantal juiste resultaten, zoals wordt weergegeven in de tabel hieronder.

 

Je hebt

Je wint

Niveau 1

7 juiste resultaten

100% van het totaal + de Jackpot

Niveau 2

6 juiste resultaten

65% van het totaal

Niveau 3

5 juiste resultaten

35% van het totaal

De jackpot wordt alleen toegekend aan de winnaar(s) van het eerste niveau. In het geval van meerdere winnaars van het eerste niveau, wordt de jackpot evenredig verdeeld over de winnaars.

De jackpot voor de "Mega777" rooster is progressief. Het startbedrag is vastgesteld op €77.777.
Zijn er geen winnaars op het eerste niveau, dan wordt 20% van de inzet die werd geplaatst op dit wedrooster toegevoegd aan de progressieve jackpot. De jackpot die is toegekend aan het “Mega777” rooster is progressief, maar zal nooit het bedrag van €100.000 overschrijden.

In het geval van meerdere winnaars van het eerste niveau, worden de winsten die overeenkomen met de andere niveaus als nietig beschouwd.

In het geval dat spelers meer dan één set van voorspellingen hebben gemaakt, zal de set met het hoogste aantal correcte resultaten in aanmerking worden genomen voor het uiteindelijke klassement. Houd er rekening mee dat het aantal deelnemers beperkt is tot 3 per rooster.

In het geval dat meerdere roosters van de spelers winnen, zal er slechts één in aanmerking worden genomen bij het berekenen van de winsten.

VII. PUBLICATIE VAN DE RESULTATEN

Alleen de sportresultaten die door Bet777 gepubliceerd worden, zullen worden gebruikt om de winst en het aantal winnaars te bepalen. Bet777 behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de sportresultaten te allen tijde te wijzigen of te annuleren en dit op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving.

Bet777 zal de winst van een evenement publiceren aan het einde van de laatst gespeelde wedstrijd. Deze publicatie vindt 24 uur na het einde van de laatste wedstrijd plaats, onder de voorwaarde dat alle resultaten van het wedrooster door de relevante sportorganisaties officieel bekend zijn gemaakt.

Als het resultaat van één of meer wedstrijden 24 uur na het ingeschatte eind voor het wedrooster niet officieel is gemaakt, dan zijn de annuleringsregels van toepassing volgens artikel VIII.
Als het gepubliceerde resultaat verkeerd is doordat er door de referentiebron die door Bet777 gebruikt wordt een fout is gemaakt, dan zal het resultaat onmiddelijk aangepast zodra wij ons van deze fout bewust zijn. Daaruit volgt dat Bet777 zich het recht voorbehoudt om tegoed van het saldo van een speler af te schrijven als deze ten onrechte te blijkt te zijn bijgeschreven. Spelers waarvan de weddenschap per vergissing als verkeerd werd beschouwd zullen hun winst krijgen bijgeschreven nadat het resultaat gerectificeerd is.
Indien een speler zichzelf heeft uitgesloten tijdens de voorstelling van de prijzen, dan zal het niet mogelijk zijn voor de betrokken speler om zijn winst te ontvangen totdat de periode van uitsluiting werd beëindigd.
De winnaars en alle andere deelnemers aan “Super777” gaan ermee akkoord dat hun profiel, gebruikersnamen en interviews gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden, vooral - maar niet beperkt tot - ter promotie van de website.

VIII. ANNULERING VAN EEN WEDSTRIJD OF EEN WEDROOSTER

De looptijd van de wedstrijden en het einde van de inzetperiodes voor beide roosters zijn gebaseerd op schattingen en kunnen dus aangepast worden. De looptijden zijn geschat voor zowel “VIP“, “Gold”, “Silver”, “Mega777“ en “Belgium Max“ roosters.

“VIP“, “Gold”, “Silver”, “Mega777“ en “Belgium Max“ roosters zijn ongeldig als tijdens de ingeschatte duur van de wedstrijden één of meer wedstrijden, om welke reden dan ook, niet van start gaan, niet plaatsvinden, voor het einde van de inzetperiode van start gaan of niet eindigen, waardoor het aantal wedstrijden voor het “Silver” en “Belgium“ rooster wordt teruggebracht naar 7, voor het “Gold” rooster naar 10, voor het “VIP“ naar 14 en voor het “Mega777“-rooster naar 6.
Indien de tijd van verscheidene matchen gewijzigd wordt voordat de inzetperiode begint, e.g. zij vangt aan voor het einde van de inzetperiode die vooraf werd bepaald, dan behoudt Bet777 zich het recht voor om de inzetperiode aan te passen, zodat de roosters kunnen behouden worden.
Voor ieder rooster geldt dat de looptijd van de wedstrijden en het einde van de inzetperiode een inschatting zijn en aan wijziging onderhevig kunnen zijn als de omstandigheden van de sport dit vereisen. Deze ingeschatte duur van de looptijd is voor de “VIP“, “Gold”, “Silver”, “Mega777“ en “Belgium Max“ roosters.
In het geval van fraude of als een speler van fraude verdacht wordt m.b.t. een sportevenement dan behoudt Bet777 zich het recht voor om de match in kwestie te annuleren; dan zullen alle voorspellingen voor deze match als juist worden beschouwd.

TOP SCORERS

Een Topscoorder grid bevat 8 voetbalmatches. De speler moet een doelpuntenmaker voorspellen voor elke match op het grid door een voetbalspeler te selecteren uit de lijst.

De gekozen spelers moeten scoren gedurende de reguliere tijd van de match (inclusief blessuretijd) om te tellen als correcte selecties.

Blessuretijd omvat extra tijd die toegevoegd wordt aan het einde van de eerste en tweede helften door de scheidsrechter. Bijvoorbeeld, indien een speler scoort op 45+3 of 90+5 telt dit. Maar indien een speler scoort tijdens de 118e minuut of tijdens een penalty shoot-out telt dit niet.

De prijzenpoel ligt vast. De jackpot wordt enkel gewonnen indien de 8 doelpuntenmakers gevonden worden. Indien er verschillende winnaars zijn wordt de jackpot evenredig verdeeld.

Om op dit grid te spelen kunnen spelers € 1 betalen of een bonuscode gebruiken.

Een grid kan geannuleerd worden indien één of meerdere matchen oftewel niet starten, of niet plaatsvinden, of om enige reden op een ander moment door zullen gaan.

Indien een grid geannuleerd wordt wordt de speler terugbetaald met cash of ee bonuscode (afhankelijk van hoe de speler deelnam op het grid).

Indien een speler die je selecteerde het team niet haalt of op enige manier niet meedoet aan de match, kom je niet in aanmerking voor een terugbetaling.

CYCLOCROSS

Het Cyclocross grid dekt een specifieke Cyclocross race. De speler moet de racers op de lijst sorteren op volgorde van hun eindplaatsen.

Er zijn twee soorten grids, klassificatie 1 tot 5 en klassificatie 1 tot 3. De prijzenpoel ligt vast. De jackpot wordt enkel gewonnen indien de juiste ranking gevonden wordt. Indien er verschillende winnaars zijn wordt de jackpot evenredig verdeeld.

Om op dit grid te spelen kunnen spelers € 1 betalen of een bonuscode gebruiken.

Een grid kan geannuleerd worden indien de race oftewel niet start, of niet plaatsvindt of om enige reden op een ander moment door zal gaan.

Indien een grid geannuleerd wordt wordt de speler terugbetaald met cash of een bonuscode (afhankelijk van hoe de speler deelnam op het grid).

Indien een racer die je selecteerde op enige manier niet meedoet aan de race, kom je niet in aanmerking voor een terugbetaling.